Eindgedicht bij lenteborrel

Voor Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO) mocht ik op 21 mei 2019 een snelgedicht schrijven tijdens hun feestelijke lenteborrel bij Villa Jongerius te Utrecht.
Alle relaties en partners van SIA waren indien mogelijk aanwezig en hoorden over de successen van het afgelopen jaar en de plannen voor de komende jaren.

Aan mij de taak de sfeer, de verhalen, de herinneringen en de ambities in een gedicht te vatten dat ik aan het eind van de borrel voordroeg.

Uiteindelijk werd het een gedicht met als inspiratiebron een woord dat ik verkeerd verstond…


Verbinding
(geschreven en voorgedragen tijdens de lenteborrel
van Regieorgaan SIA op 21 mei 2019)

Hier sta ik, de in taal verdwaalde dichter,
ontdaan door al uw prachtige jargon.
Toen Richard het woord postdocs tot me richtte
en ik in plaats daarvan polsstok verstond,

zag ik de polsstokspringers zwierig zweven
en kundig landen op een dikke mat.
Straks blijkt dat een verkeerd verstaan gegeven
toch een kern van waarheid in zich had,

want u hier nu present uit topsectoren,
financiers, collegiale maten,
ministeries en ook wat lectoren,
u hoef ik simpelweg niet bij te praten

over SIA’s uiterst nobel streven
te zorgen voor gedegen onderzoek.
Ze brengen plannen financieel tot leven
en staan daarin als zeer bekwaam te boek,

want alle mensen die ik hoorde, sprak
(ontwerpers, Science 2 Change of Naturalis)
ontwikkelden voor SIA toch een zwak
vanwege hoe doortastend hun verhaal is.

Er waren veel trotsmakende successen,
ik noem hier Atlas, Gochem, Sprong en Raak,
maar SIA’s dorst is nauwelijks écht te lessen:
er is iets vooruitstrevends in de maak,

daar zal ik mij nu verder niet aan branden,
(u ziet het wel in ’t strategieplan staan)
want ik zie steeds die polsstokspringers landen
waar ik met dit gedicht juist heen wil gaan.

Al klinkt het wat simplistisch of ironisch:
de polsstokspringer is de metafoor
voor u, hetzij Marxistisch of Platonisch,
want u staat het waarschijnlijkere voor,

het betere, het iets meer opgeschoonde
en SIA is flexibel als die stok
die uw idee met geld of hulp beloonde,
uw praktisch onderzoek de grond uit trok.

Vervolg nu uw gesprek en doe uw ding.
Wellicht komt u nog tot een nieuwe vinding
of klets wat over polsstokhooggespring,
het maakt niet uit… het gaat hier om verbinding.

de Man met de Pen © 2019


sneldichter @ Beijersbergen BV

Aan het begin van 2019 werd ik benaderd door Beijersbergen BV, een ontwerp- en bouwmanagementbedrijf uit Woerden.
Hun nieuwe pand werd tijdens een feest officieel geopend en dat wilden ze op een originele manier wat extra cachet geven. Een gedicht leek hen een uitermate goed middel daarvoor en
zo kwam ik, de Man met de Pen, in beeld.

Na een korte meeting vooraf en na enkele gesprekken op de feest zelf ging ik aan de slag met het sneldicht. Geen gemakkelijke rijmpuzzel vanwege woorden als improvisatie, werkmethode en groeiambitie die bij voorkeur in het gedicht voor dienden te komen.
Maar goed, geen uitdaging te groot voor een ware sneldichter, dus uiteindelijk rolde er een veertien strofen tellend gedicht uit de pen.
Na het te hebben voorgedragen kreeg ik veel complimenten over de inhoud en vorm. Ook de opdrachtgever zelf fluisterde me een tevreden “top gedaan, hoor!” toe direct na de voordracht.

Ambitie

Het begon ooit klein in Amsterdam.
Bert zat daar alleen aan zijn bureautje.
De BTW-aangifte was een zootje,
maar hij was echt al lang iets groots van plan.

Zo kwam hij langzaamaan in de positie,
door te volharden in zeer grote dromen,
een diepe wil om ergens toe te komen:
Beijersbergen had een groeiambitie.

En toen is langzaam het boeket gaan bloeien,
een eenmanszaak had ook zo zijn beperking,
dus kwam er een kantoor, meer samenwerking
met steeds die zoete wens om door te groeien.

In ’t kort de Beijersbergen-werkmethode:
ontwerp, plan, management wordt goed geborgd
(op die manier wordt zelfs de zorg ontzorgd),
versloffing en gemakzucht zijn verboden.

De aankleding, de stijl, de feel, de kleur,
past bij de wensen van de opdrachtgever
en niet als tegen- maar als medestrever
werkt men toe naar het warmste interieur.

Op die manier je marktpositie vinden
met creativiteit, improvisatie
is eigenlijk op zich al een prestatie,
laat staan dat je ook mensen weet te binden.

De mensen die ik sprak hier zeggen vaak
dat alles draait om een soort warm gevoel,
als één familie met hetzelfde doel,
het hart graag óp de tong en vóór de zaak.

U snapt, dat pandje aan de Piet Hein Kade,
het werd voor die ambities veel te klein,
vandaar dat we hier allen samen zijn,
dus sla toch deze nieuwe werkplek gade!

Dit pand komt uit de koker van Susanne
(sinds vijf jaar nu al Bert z’n compagnon).
Het ligt strategisch, dicht bij het station.
Bereisbaar, minder stads, wat meer ontspannen.

Al ging de stap niet soepel, zelfs wat stram
voor hem, die graag naar Dam en Rokin loerde
en nu een expat is in prachtig Woerden.
Toch ligt het hoofdkantoor in Amsterdam.

Een stap die hun ambitie aan kan tonen
en strookt me strategie, beleid, talenten,
dat is de nieuwste telg genaamd Fivente:
da’s Italiaans voor hét Nieuw Hollands Wonen

en dat is weer een nieuw soort woonconcept
waar werk en leven samenkomt met wonen
waar je bijvoorbeeld zorgeloos door kan stromen
wanneer je met je leeftijd wordt behept.

Werkplezier en veel doortastendheid
maken dit bedrijf tot revelatie
en nu natuurlijk u hier als relatie,
die deze dag zo feestelijk omlijst.

Dus laten we dit pand tezamen dopen,
hef hoog uw glas of zelfs een hele fles
en drink dan op ambitie en succes,
verklaar daarmee het pand écht voor geopend!

de Man met de Pen 2019 ©


in opdracht van
www.beijersbergenbv.com &
www.nieuwhollandswonen.nl