(snel)dichter * docent * inspirator: woordkunst -- wrap-ups -- workshops

(privacyverklaring)

DE MAN MET DE PEN

De Man met de Pen, gevestigd in Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.demanmetdepen.nl  mail@demanmetdepen.nl

Dhr. J. Pieters is de Functionaris Gegevensbescherming van de Man met de Pen.
Hij is te bereiken via mail@demanmetdepen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Man met de Pen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Man met de Pen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Hij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat de Man met de Pen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met hem op via mail@demanmetdepen.nl, dan verwijdert hij deze informatie meteen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de Man met de Pen persoonsgegevens:

De Man met de Pen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Man met de Pen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Man met de Pen) tussen zit. De Man met de Pen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: email en website. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor noodzakelijke communicatie ten behoeve van een soepele dienstverlening. Gegevens van bezoekers van de website worden niet bewaard, tenzij naam en contactgegevens zelf worden ingevuld bij bijvoorbeeld een reactie op de website.
E-mailadressen waarmee gecommuniceerd is met mail@demanmetdepen.nl worden opgeslagen in de mailbox ten behoeve van communicatie (het beantwoorden en versturen van emails).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Man met de Pen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

voor- en achternaam:
5 jaar na laatste contact (i.v.m. nieuwsbrieven en communicatie)
e-mailadres:
5 jaar na laatste contact (i.v.m. nieuwsbrieven en communicatie)

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Man met de Pen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Man met de Pen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Man met de Pen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Man met de Pen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@demanmetdepen.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
De Man met de Pen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Man met de Pen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@demanmetdepen.nl .


© 2024

Thema door Anders Norén